1/4

"När ni väljer Concetti som samarbetspartner väljer ni ett bättre resultat  och en rakare väg till ert mål."

Vår identitet

Concetti är ett fristående konsultbolag inom restaurang-, storkök- och livsmedelsbranschen. Med ett unikt förhållnings- och arbetssätt där prestige sätts åt sidan till förmån för resultatet levererar vi över kundens förväntningar. 

Concetti startade 2011 med ambitionen att vara en trendsättande samarbetspartner utan bindande  leverantörsavtal men med ett stort nätverk i branschen för att på ett oberoende sätt kunna rådgiva våra kunder till ett resultat som främjar produktivitet och lönsamhet. Vi vill tillsammans med våra kunder utveckla Sveriges matscen, från restaurang-, storköks-och stormarknadsmiljö. 

"Sveriges matscen är innovativ, framåt, trendsättande och i absoluta världsklass. Därför försöker vi vara detsamma."

Andreas, Grundare till Concetti

Space Planning

Vad vi vill ge er

När ni väljer Concetti som samarbetspartner väljer ni ett bättre resultat  och en rakare väg till ert mål.

Vår kunskap gör att era utmaningar blir mindre och er vardag enklare. Det skapar trygghet och utvecklingsmöjligheter som borgar för lönsamhet och ett lyckat resultat.

Vår bredd gör att oberoende vilka ni är eller vart ni vill kan vi tillgodose ert behov av stöttning. Med vårt stora nätverk inom branschen kan vi oberoende av produkter leverera rätt produkt till rätt pris.