1/4

"Tack vare er blev resultat långt mycket bättre än förväntat"

Gustav, ICA-Handlare

"När vi skulle renovera en av våra restauranger och byta koncept valde vi er, det gör vi gärna om"

Tony, Krögare

Tony är en krögare som driver flera framgångsrika koncept i mellansverige. Han har lång erfarenhet och har flera gånger skött all projektering och upphandling själv.

I det här fallet använde Tony Concetti som samarbetspartner.

Vi skötte projekteringen och upphandlade inredning, maskiner och montage. 

Gustav driver en framgångsrik ICA-butik och behövde hjälp att upphandla nya produkter till deras produceringskök.

Genom vårt stöd fick de rätt produkter avsedda för ändamålet upphandlat, levererat och monterat. 

Upphandlingskonsultation

Vi på Concetti vet hur mycket det är att tänka på när man förverkligar sinna drömmar eller utvecklar sin verksamhet, vi har hjälpt många kunder med det tidigare. Vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk i branschen gör att vi tillsammans med er kan ta projektet hela vägen i mål till ett resultat vi tillsammans satt upp. Vi jobbar i projektform tillsammans med er.

Projekteringsfas
I projekteringsfasen träffas vi mycket och har tät kontakt. Här formar vi er idé och våran plan för att nå hela vägen.

Ritningar produceras med hänsyn till logistik, flödesscheman, myndighetsregler, personaleffektivitet och dimensionering.
 

Upphandlingsfas
Under upphandlingsfasen använder vi vårt nätverk för att säkerställa att rätt leverantörer levererar rätt produkter.

Vi har tät kontakt med leverantörer. Avtals skrivs och beställningar görs.

Implementeringsfas
Vi säkerställer att leverantörer levererar avtalade produkter och att leverans, montage och underlag är färdigställt.

Avslutsfas
Här avslutar vi projektet tillsammans. Vi ser till att inga åtgärdspunkter släpar och att samtliga leverantörer fullföljt sitt uppdrag. 

Tel: +4670-814 30 40

Concetti Sverige

info@concetti.se

  • Instagram Social Icon

Samtliga priser som kommuniceras på www.concetti.se exkluderar moms och andra eventuella skatter.